Προτάσεις για τον Τουρισμό

Η άμεση αλλά σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας είναι κρίσιμης σημασίας δεδομένης της ελεγχόμενης πλέον εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας. Σίγουρα, η επανεκκίνηση δεν σημαίνει ότι θα επανέλθει η κανονικότητα άμεσα, ειδικά στην τουριστική βιομηχανία, η οποία αναμένεται να πληγεί σημαντικά κατά το 2020.

Ως Κύπρος, το πρώτιστο που πρέπει να πράξουμε, είναι να πείσουμε ότι η Κύπρος είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός. Γι’ αυτό χρειάζεται σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το άνοιγμα των συνόρων, για τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, την προστασία των επισκεπτών και των εργαζομένων τους.

Πέραν της δημιουργίας και τήρησης πρωτόκολλου υγειονομικών μέτρων προστασίας στα ξενοδοχεία και χώρους εστίασης, χρειάζεται, φυσικά να δοθούν και συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα για την στήριξη και ώθηση του τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ κατά 50% μέχρι το τέλος του 2020.
 2. Μείωση του ΦΠΑ στις αερομεταφορές (Η Τουρκία έχει ήδη μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ για αεροπορικές μεταφορές από 18% σε 1%.).
 3. Μείωση των τελών αεροδρομίων από την Hermes Airports μέσω επιδότησης.
 4. Μείωση του τέλους διαμονής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το οποίο επιβαρύνει τον πελάτη.
 5. Περαιτέρω επιδότηση πτήσεων ανά επιβάτη όπως προτίθενται να κάνουν και οι ανταγωνιστές μας (Ελλάδα, Τουρκία)
 6. Συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους οργανωμένους φορείς της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας για προσέλκυση τουριστών που παραδοσιακά ταξιδεύουν σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, που ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν φέτος (π.χ. Ισπανία, Ιταλία)
 7. Αλλαγή διατίμησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα ξενοδοχεία από διατίμηση εμπορικής σε βιομηχανικής χρήσης τουλάχιστον μέχρι την μετάβαση στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 8. Ευέλικτη αγορά εργασίας με συνέχιση του ειδικού σχεδίου μερικής αναστολής εργασιών μέχρι το τέλος του 2020.
 9. Εγγύηση από το κράτος ενός μέρους των χρεωστικών υπολοίπων διοργανωτών ταξιδιών που οφείλουν σε ξενοδοχειακές μονάδες για το 2020 (π.χ. μέγιστο ποσό ανά ξενοδοχειακή μονάδα), σε περίπτωση χρεοκοπίας διοργανωτών ταξιδιών.

Επιπρόσθετα, πέραν των οικονομικών κινήτρων, το στρατηγικό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες δράσεις.

 1. Επειδή οι κύριες τουριστικές αγορές από τις οποίες προέρχονταν οι τουρίστες στην Κύπρο (Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία και πιθανώς η Ρωσία) δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες για να έρθουν τουρίστες στην Κύπρο, θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες για προσέλκυση τουριστών από χώρες που έχουν πληγεί λιγότερο από τον κορωνοϊό , (π.χ. Σκανδιναβικές χώρες, Ισραήλ, Αραβικές Χώρες, Ανατολική Ευρώπη κλπ)
 2. Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού (Αθλητικού και εκκλησιαστικού τουρισμού). Προς τον σκοπό αυτό θα μπορούσε να παραχωρηθούν κίνητρα που αποσκοπούν στη στήριξη αθλητικών εκδηλώσεων για τους χειμερινούς μήνες, στη στήριξη της καθόδου στην Κύπρο αθλητικών ομάδων και στην περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και δημιουργία νέων,  σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς.
 3. Ειδικά για τη φετινή περίοδο, είναι σημαντικό  το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με όλους τους τουριστικούς φορείς (διοργανωτές ταξιδίων, Hermes Airports και ξενοδόχοι) να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η πιο σημαντική, ίσως πρόταση είναι η πραγματοποίηση κοινών τουριστικών πακέτων μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου, ακόμα και του Ισραήλ. Και οι τρείς αυτές χώρες θα πρέπει να «εκμεταλλευτούν» την καλή διαχείριση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ώστε να προσφερθούν κοινά τουριστικά πακέτα με επιδοτούμενες τιμές, ώστε να προσελκύσουν τουρίστες και από νέες τουριστικές αγορές.

Τέλος, ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ζητούμε από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να επεξεργαστούν και να προωθήσουν κίνητρα ενθάρρυνσης του εγχώριου τουρισμού, με ειδικά πακέτα τιμών για διαμονή σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και γενικά χώρους αναψυχής.

Έχουμε, ίσως μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να δώσουμε την ευκαιρία στους κύπριους πολίτες να απολαύσουν και να γνωρίσουν την Κύπρο μας καλύτερα, συμβάλλοντας την ίδια ώρα στην ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας και της απασχόλησης.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται ότι θα είναι εξοντωμένος την επόμενη περίοδο. Επειδή μέχρι στιγμής έχουμε χειριστεί την κατάσταση καλύτερα από αρκετούς ανταγωνιστές μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε τους σωστούς χειρισμούς και να τους κεφαλαιοποιήσουμε με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων στην οικονομία μας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ας μετατρέψουμε, λοιπόν αυτή τη κρίση σε ευκαιρία

 

29 Απριλίου, 2020