Στήριξη του Πολιτισμού και της Τέχνης

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πιο συγκεκριμένα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για υιοθέτηση της πολιτικής δωρεάν εισόδου στα δώδεκα Μουσεία που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Η στήριξη του πολιτισμού και της Τέχνης, καθώς και η ανάδειξη της πλούσιας αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου μας, πρέπει να είναι στις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας διαχρονικά.

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε και λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από την διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών αξιών και αρχών που δίνουν όραμα, περιεχόμενο και προοπτική.

Ταυτόχρονα, καλούμε την κυβέρνηση, όπως με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων, αρχίσει τη συζήτηση για την εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδιασμού στήριξης του πολιτισμού, ώστε με στοχευμενα μέτρα να τεθούν γερές βάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι φορείς του πολιτισμού.

 

28 Αυγούστου, 2020