Στις 26 Μαιου ψηφίζουμε Δημοκρατική Παράταξη! Ανατροπή τώρα! Ελπίδα αύριο!