Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας – Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε ιδιοκτήτες γης εντός των βρετανικών βάσεων να έχουν πλέον το δικαίωμα να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους

Πρόκειται για ένα χρονίζον ζήτημα, το οποίο αποστερούσε το δικαίωμα και την ατομική ελευθερία σε πολλούς συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Η πιο πάνω εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού με την συμφωνία αυτή, το 78% του εδάφους των Βάσεων θα μπορεί να τύχει αξιοποίησης από τους ιδιοκτήτες των περιουσιών.

Η συμφωνία, πέραν της οικονομικής πτυχής, ενισχύει την Κυπριακή Δημοκρατία και από πολιτικής άποψης. Στη βάση προνοιών της ενισχύονται οι διοικητικές και δικαστικές εξουσίες επί των προσώπων που έχουν ή θα αποκτούν γη, διαμένουν ή θα εγκαθίστανται στις Βάσεις. Εξίσου σημαντικό είναι, επίσης και το γεγονός πως ότι τα πολιτικά, εκλογικά ή άλλα δικαιώματα έκφρασης λαϊκής βούλησης όσων διαμένουν ή θα εγκατασταθούν στις περιοχές των Βάσεων θα ρυθμίζονται ως εάν να ασκούνται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

9 Ιουνίου, 2020