Συνάντηση με ΚΟΑΓ: σκέψεις για αποδυνάμωση ή κλείσιμο του ΚΟΑΓ αν υπάρχουν πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Αντιπροσωπεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της         κ. Μάριο Καρογιάν είχε, σήμερα, την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Διεύθυνση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον Οργανισμό, με κυρίαρχο θέμα την ανάγκη στήριξης του ρόλου και της αποστολής του ΚΟΑΓ, καθώς και μέτρα που μπορούν να προωθήσουν προγράμματα κοινωνικής στέγασης.

Όπως τονίστηκε, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ στηρίζει τους οργανισμούς που παράγουν κοινωνικό έργο και θεωρεί πως με τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που μαστίζουν την κοινωνία μας, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, ο Οργανισμός έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, στηρίζοντας τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια που αδυνατούν να βρουν εφικτές και οικονομικά προσιτές λύσεις ιδιοκατοίκησης.

Περιπτώσεις, όπως είναι η ανάγκη στέγασης – ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα – το κράτος χρειάζεται να παρεμβαίνει και να διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες, οι οποίες πλήττουν συνήθως τους χαμηλομισθωτούς και γενικότερα τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.

Κατά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ κατέθεσε, επίσης τις δικές της σκέψεις και εισηγήσεις, όπως:

  1. Η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κύπρος δεν κατάφερε να απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως έχουν πράξει με μεγάλη επιτυχία άλλες ευρωπαϊκές χώρες για προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και Διεύθυνσης του Οργανισμού, ο ΚΟΑΓ έγινε από τον περασμένο Ιούνιο πλήρες μέλος του  οργανισμού “Housing Europe”. Συνεπώς, μέσα από το νέα δεδομένα θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα απορρόφησης σημαντικών ευρωπαικών κονδυλίων για κοινωνική στέγαση.
  2. Η επαναδραστηριοποίηση του Οργανισμού στα επίπεδα του 2012-2013, ώστε να γίνει κατορθωτή η κατασκευή σημαντικού αριθμού οικιστικών μονάδων, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στέγασης.
  3. Η ένταξη του Οργανισμού στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ, στηρίζοντας έμπρακτα συμπολίτες μας που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Οργανισμού.
  4. Η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών και λήψη το συντομότερο δυνατό αποφάσεων για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα στέγασης, όπως εξάλλου περιλαμβάνεται και στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠτΔ, στον οποίο ο ΚΟΑΓ θα έχει ουσιαστικό ρόλο, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και επιστημοσύνης που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα, η ύπαρξη και η ενδυνάμωση του ρόλου του ΚΟΑΓ είναι μια αναγκαιότητα, όσο ποτέ άλλοτε. Οι όποιες ενδεχόμενες σκέψεις για αποδυνάμωση ή κλείσιμο του ΚΟΑΓ, αν υπάρχουν, πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θα αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εσωτερικών και άλλους αρμοδίους, στην οποία θα περιλαμβάνονται εισηγήσεις και προτάσεις που θα αφορούν όχι μόνο την αναγκαιότητα συνέχισης του ρόλου του ΚΟΑΓ, αλλά και τρόπων περαιτέρω ενίσχυσης του, ώστε να καταστεί κοινωνικά πιο ωφέλιμος, σε όσους εκ των συμπολιτών μας έχουν ανάγκη την αρωγή του κράτους.