Συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Αντιπροσωπεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της            κ. Μάριο Καρογιάν, είχε σήμερα συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν το Δημογραφικό και οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται από τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλοίωσης της δημογραφικής σύνθεσης στον τόπο μας.

Συζητήθηκε, επίσης η επιδοματική πολιτική προς τους πολυτέκνους, καθώς και οι ανισότητες και αδικίες που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα από διάλογο θα μπορούσε να εξευρεθούν λύσεις στα διάφορα προβλήματα και πως η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, θα συμβάλει με δημιουργικό τρόπο προς την κατεύθυνση προώθησης των διαφόρων πολιτικών.

Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η πλήρης και πολύπλευρη στήριξη των οικογενειών της Κύπρου και η στήριξη της κυπριακής οικογένειας, των νέων ζευγαριών και των παιδιών του τόπου μας.

Άλλωστε αυτή θα είναι η καλύτερη επένδυση για τον τόπο μας!

 

23 Οκτωβρίου, 2020