Συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

Αντιπροσωπεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της        κ. Μάριο Καρογιάν, πραγματοποιήσαν, σήμερα συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες στην Κύπρο, τα οποία επιδεινώθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.

Με βάση πρόσφατες έρευνες, η Κύπρος κατατάσσεται παγκόσμια πρωταθλήτρια υπογεννητικότητας, με γέννηση κατά μέσο όρο μόνο ενός παιδιού από κάθε γυναίκα, ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του κράτους, σε μόλις τέσσερα χρόνια σημειώθηκε μείωση στις γεννήσεις κατά 7%. Αυτό εκ των πραγμάτων καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνο για την πατρίδα μας, αφού έτσι η δημογραφική σύνθεση του νησιού μεταβάλλεται δυσμενώς.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Κύπρου θα πρέπει να τεθεί ως ζωτικός εθνικός στόχος η χάραξη και εφαρμογή μιας μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ξεκινά άμεσα πρωτοβουλίες με οργανωμένους φορείς, θεσμικά όργανα και αξιωματούχους προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της.

Στόχος δεν πρέπει να είναι η συνέχιση της πολιτικής των επιδομάτων φτώχειας, αλλά η πλήρης και πολυεπίπεδη στήριξη των οικογενειών του τόπου μας!

Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η πλήρης και πολύπλευρη στήριξη των οικογενειών της Κύπρου και η στήριξη της κυπριακής οικογένειας, των νέων ζευγαριών και των παιδιών του τόπου μας.

Άλλωστε αυτή θα είναι η καλύτερη επένδυση για τον τόπο μας!

Για να οικοδομήσουμε την καλύτερη Κύπρο του αύριο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από σήμερα!