Σχέδιο Β – Νέα δέσμη μέτρων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε χθες βράδυ σειρά μέτρων που στοχεύουν στην επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας.

Είναι, πραγματικά κρίμα που η πολιτική ηγεσία, μπροστά στους σοβαρούς κινδύνους που απειλούν τον τόπο μας, δεν κατάφερε να υπερβεί τα κομματικά και πολιτικά στεγανά και άφησε να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην προσπάθεια διάσωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Κρίνοντας τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Β, στη βάση καθαρά οικονομικών όρων, δίκαια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο φιλόδοξο και πιο ολοκληρωμένο από ότι το Σχέδιο Α.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ αξιολογώντας τη δέσμη μέτρων που εξαγγέλθηκε χθες, κρίνουμε πως ανταποκρίνεται στις ανάγκες για παροχή άμεσης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το μέτρο για την παροχή απευθείας χρηματοδότηση του κράτους προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους ύψους περίπου 100εκ. ευρώ. Σημαντικά είναι, επίσης και τα μέτρα που αφορούν στην στήριξη της ιδιοκατοίκησης, του τουρισμού, καθώς και η ώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Παρόλο ότι μέσα από τα νέα μέτρα στηρίζονται οι ΜΜΕ και γενικά η επιχειρηματικότητα, εντούτοις, θα θέλαμε να δούμε πιο στοχευμένη διοχέτευση πόρων, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πέραν των πιο πάνω εξαγγελιών, είναι σημαντικό και αναγκαίο, ίσως όσο ποτέ άλλοτε, να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές ή άλλες αγκυλώσεις, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κρατική μηχανή σε ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο.

Παρόλο που ο καθένας από εμάς και όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα θέλαμε ή θα επιδιώκαμε και άλλα μέτρα, εντούτοις θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λαμβάνουμε υπόψη οι πρόνοιες του νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι στα πλαίσια του Συντάγματος, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους και την συμμόρφωση προς τις συμβατικές μας υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ.

Είναι θέση μας ότι η νέα δέσμη μέτρων θα πρέπει να αξιολογείται σε συστηματική και καθημερινή βάση και όπου εντοπίζονται κενά ή αδυναμίες, να γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες ή αναπροσαρμογές, έτσι ώστε τα μέτρα να έχουν το επιδιωκόμενο έμπρακτο αποτέλεσμα. Αν στην πορεία κριθεί ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα, δεν θα πρέπει να διστάσουμε, κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα, να τα υιοθετήσουμε.

Θέλουμε να ελπίζουμε πως η περίοδος των ανώφελων συγκρούσεων και των χαρακωμάτων έχει λήξει και πως από σήμερα ξεκινάμε μια νέα πορεία με οδηγό την συλλογική ευθύνη, την εθνική συνεννόηση και την πολιτικο-κοινωνική συναίνεση για το καλό του τόπου και της κοινωνίας μας.

 

28 Μαΐου, 2020