Σχέδιο επαναπατρισμού των φοιτητών από το εξωτερικό

Μας ανησυχεί έντονα η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, ιδιαίτερα στην Αγγλία, όπου φοιτούν χιλιάδες κύπριοι φοιτητές.

Πιστεύουμε πως οι συνθήκες επιβάλλουν τον επανακαθορισμό της πολιτικής της κυβέρνησης για επαναπατρισμό των φοιτητών μας από το εξωτερικό, από την στιγμή, μάλιστα που λήγει η περίοδος καραντίνας, όσων είχαν έρθει αρχικά.

Καλούμε την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς εφαρμογής των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων, επιστροφής – έστω τμηματικής – των φοιτητών μας από το εξωτερικό, στη βάση ενός σχεδίου, το οποίο θα επιτρέπει και στο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

 

5 Απριλίου, 2020