Τα Διατηρητέα Κτίρια και Μνημεία είναι ο Πολιτισμός μας

Η χθεσινή κατεδάφιση των διατηρητέων οικοδομών κοντά στην περιοχή ανέγερσης του Καθεδρικού Ναού της Αρχιεπισκοπής, σκιαγραφούν την καθ΄εικόνα και ομοίωσίν της ρήσης «κλαίμε επί ερειπίων».

Για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε ενώπιον τετελεσμένων γεγονότων, λόγω απουσίας αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και προώθησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα κτίρια που έχουν καταστραφεί. Είναι δεκάδες διατηρητέες οικοδομές στα κέντρα των πόλεων που αφέθηκαν στην τύχη τους.

Τα Διατηρητέα Κτίρια και τα Μνημεία είναι ο Πολιτισμός μας και αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οφείλουμε όχι μόνο να τα προστατεύουμε, αλλά και να τα αναδεικνύουμε.

Δεν γνωρίζουμε αν τα συγκεκριμένα κτίρια μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση,  πρέπει, όμως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να επέμβουν άμεσα  και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τους.