Το ΓΕΣΥ είναι κατάκτηση του Κυπριακού λαού

Εφαρμογή του ΓΕΣΥ

———————————————————–

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αποτελεί κατάκτηση του Κυπριακού Λαού. Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας πρέπει να εξυπηρετεί, να στηρίζει και να υπηρετεί πρωτίστως τα μεσαία και χαμηλά στρώματα του λαού μας, προσφέροντας τους υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Όπως σε κάθε μεταρρύθμιση, έτσι και στο ΓΕΣΥ πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήματα.

Ως Δημοκρατική Παράταξη θεωρούμε πως μέσα από την πρακτική εφαρμογή του Συστήματος θα εντοπιστούν οι όποιες αδυναμίες ακόμα και στρεβλώσεις.

Στο χέρι μας είναι αυτές τις αδυναμίες να τις διορθώσουμε στην πορεία και μέσα από την εφαρμογή του και όχι με την αναστολή του.

Μας ξενίζουν, ωστόσο τα προσκόμματα που θέτουν ορισμένοι ακόμα και σήμερα, όπως αναφέρονται σημερινά δημοσιεύματα. Εμείς ζητούμε την πιστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, όπως ομόφωνα ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων όπως έχουν τεθεί.

Είναι η ώρα που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να βάλουν πάνω από όλα το γενικότερο καλό και να απομονώσουν τις όποιες σκοπιμότητες.

1 Φεβρουαρίου, 2019