Χαιρετίζουμε την πρόταση της Υπουργού Εργασίας, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υπογεννητικότητας

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, σε σχέση με το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019 – 2020, το οποίο μεταξύ άλλων αφορά στην Καθολική πληρωμή των 2 εβδομάδων γονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, στην προσαρμογή των ωραρίων των βρεφονηπιακών σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων γονιών, καθώς και στην επιδότηση απόκτησης 3ου παιδιού

Θεωρούμε πως τέτοιες προτάσεις βρίσκονται προς την σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα όμως για το μεγάλο ζήτημα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η Κύπρος θα πρέπει να χαραχθεί και εφαρμοστεί μια μακρόπνοη εθνική στρατηγική στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών και ενθάρρυνσης των νέων ζευγαριών για απόκτηση περισσότερων παιδιών.