15η Επέτειος Ένταξης Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ για την 15η Επέτειο Ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.

————–

 

 

Με την ευκαιρία της 15ης επετείου ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ επαναδηλώνει την πίστη και την προσήλωσή της στις αρχές και τις αξίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση και στα ιδεώδη στα οποία προσβλέπουν οι λαοί της.

Σε μια περίοδο που το κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και που η τουρκική αδιαλλαξία έχει εκφυλίσει τη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού, η Κύπρος αναμένει ότι οι εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθούν ενεργά και σθεναρά στο πλευρό της στη βάση της αρχής της κοινοτικής αλληλεγγύης, υπερασπιζόμενοι της αρχές του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ τονίζει ότι η Κύπρος και ο λαός της διεκδικούν όσα και τα υπόλοιπα κράτη και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης δικαιούνται και απολαμβάνουν.

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτές οι αρχές και αξίες και γενικότερα το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα ισχύσουν και στην περίπτωση της Κύπρου, διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεμελιώνοντας μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος.

 

 

30 Απριλίου, 2019