Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων από εργοληπτικές εταιρείες

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας με μεγάλη συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ουσιαστική συμβολή στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην αγορά εργασίας, συνεισφέροντας πέραν του 10% στο ΑΕΠ και πέραν του 7% στον τομέα της απασχόλησης.

Αναμφίβολα, η αναγκαιότητα λήψης δραστικών περιοριστικών μέτρων, είναι αναμενόμενο πως θα συμβάλει σημαντικά στην εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου τομέα.

Μια πτυχή που αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό είναι η υλοποίηση των  δημόσιων/κυβερνητικών έργων.

Παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει να ωριμάσει και να προωθήσει σημαντικά αναπτυξιακά έργα, η οικονομική κατάσταση όπως διαμορφώνεται, φαίνεται πως ανατρέπει τους αρχικούς σχεδιασμούς για την υλοποίηση τους.

Για το λόγο αυτό και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες των δημόσιων έργων που είναι ήδη σε εξέλιξη, δηλαδή:

 1. Τα έργα που έχει αρχίσει ήδη η υλοποίηση τους, και
 2. Τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί και είναι έτοιμα για υπογραφή,
 3. Έργα που είναι ώριμα για δημοπράτηση.

ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ εισηγούμαστε οι ίδιες οι εργοληπτικές εταιρείες να αναλάβουν την χρηματοδότηση αυτών των έργων, μέσω δανεισμού από τις τράπεζες (με ή χωρίς κρατική εγγύηση), ώστε η υλοποίηση των έργων αυτών να μην ανασταλεί ή διακοπεί.

Με τον τρόπο αυτό, τα οφέλη για τα κράτος θα είναι πολλαπλάσια, αφού:

 1. Θα δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομία
 2. Οι Αναπτυξιακές δαπάνες του κράτους θα καταβληθούν μετά από 2-3 χρόνια αντί σήμερα αν προχωρούσε κανονικά η υλοποίηση τους.
 3. Το κράτος θα έχει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
 4. Θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ανεργίας και στην εξοικονόμηση πόρων από την καταβολή ανεργιακού επιδόματος
 5. Οι δημοσιονομικοί δείκτες δεν θα επηρεαστούν αρνητικά.
 6. Θα ενθαρρύνει το επιχειρείν
 7. Θα αυξήσει την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία των επιχειρηματιών, αλλά και των εργαζομένων που θα συνεχίσουν να απασχολούνται.
 8. Η απρόσκοπτη λειτουργία της μεγαλύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας (επενδύσεις, τουρισμός, μεταφορές, εμπόριο, μεταποίηση κλπ), θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των κρατικών εσόδων.

 

Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να αποφευχθούν τυχόν νομικίστικες προσεγγίσεις ή άλλα προσκόμματα. Αυτό που προέχει είναι να διαφυλάξουμε την κυπριακή οικονομία από κακοτοπιές ή άλλες περιπέτειες και να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας του κόσμου.